José Vicente Aleixandre

    José Vicente Aleixandre

    Els comentaris d'Aleixandre -sempre intencionats- van arribar a mitjans tan diversos com el diari Avui, la SER o El País, però va ser en Levante-EMV i a la Cartelera Turia on, emparat en una discreta però dissimulada voluntat d'estil, es van convertir en mostres continuades de talent i oportunitat, no tan rares com es creu en el periodisme esportiu i en el periodisme, sense més. I compatibles amb la passió pel futbol i amb la seua devoció pel València CF.