Call for papers pel monogràfic “Cultura i gèneres” Revista Debats

  Call for papers pel monogràfic “Cultura i gèneres” Revista Debats

  La data de lliurament dels resums és el 10 de gener 2021.

  La data de lliurament dels articles complets és el 1 maig 2021.

  Amb una perspectiva àmplia, el monogràfic pretén recollir recerques empíriques i teòriques que ajudin a conscienciar sobre les desigualtats de gènere en l’àmbit cultural, així com aquelles que evidencien noves formes de fer més justes i diverses culturalment. Es tindran en compte, principalment, estudis dels àmbits de la ciència política, la sociologia, l’economia, la gestió cultural, i també des d’altres disciplines com l’antropologia, els estudis culturals, la història, l’educació, la museologia o la comunicació. Seran especialment benvinguts aquells treballs que tinguin una perspectiva interdisciplinària i alhora internacional i que puguin copsar els efectes que la crisi generada per la COVID-19 té en el món de la cultura des d’una perspectiva de gènere.

  El monogràfic valorarà la publicació de textos sobre els temes següents:

  • La perspectiva de gènere en les polítiques culturals públiques.
  • Les desigualtats de gènere en el mercat de treball cultural i artístic.
  • El biaix de gènere en els sistemes de recomanació algorítmica de les plataformes de consum cultural.
  • Les desigualtats en el reconeixement de les dones en l’àmbit cultural (premis, distincions, etc.).
  • Les barreres en la progressió a llocs claus de decisió en la intermediació artística o la indústria cultural.
  • La bretxa de gènere en l’accés als recursos, béns i serveis culturals, i també a determinats sectors i professions culturals.
  • El rol del gènere en la professionalització de disciplines del camp de la cultura i la gestió cultural.
  • La incorporació de la perspectiva de gènere en la gestió dels equipaments culturals.
  • Institucionalitat cultural: paper i lloc de les dones en la gestió pública.
  • Les representacions de gènere en els mitjans de comunicació i en els productes culturals.
  • Drets culturals lliures d’exclusions de gènere.

  Instruccions per als autors