Alfonso Esponera Cerdán – Institució Alfons el Magnànim