Amparo Forés Manrique – Institució Alfons el Magnànim