Antoni Laveda Mateo – Institució Alfons el Magnànim