Carmen Aranegui Gascó – Institució Alfons el Magnànim