Diego Sevilla Andrés – Institució Alfons el Magnànim