Enric A. Llobregat Conesa – Institució Alfons el Magnànim