Enrique Pecourt García – Institució Alfons el Magnànim