J. Miguel Esteban Cloquell – Institució Alfons el Magnànim

    J. Miguel Esteban Cloquell