Jacobo Muñoz Veiga – Institució Alfons el Magnànim