Joan Borja i Arándiga – Institució Alfons el Magnànim