Joan Elies Adell Pitarch – Institució Alfons el Magnànim

    Joan Elies Adell Pitarch