Josep María Lòpez Picó – Institució Alfons el Magnànim