Josep Ruvira Sánchez de León – Institució Alfons el Magnànim