Josep Sorní i Mañes – Institució Alfons el Magnànim

    Josep Sorní i Mañes