Julián Sagasta Galdós – Institució Alfons el Magnànim