Leopoldo Piles Ros – Institució Alfons el Magnànim