Llorenç Barber Colomer – Institució Alfons el Magnànim

    Llorenç Barber Colomer