Manuel Girona Rubio – Institució Alfons el Magnànim