Manuel Lloris Valdés – Institució Alfons el Magnànim