Manuel Sanchis Guarner – Institució Alfons el Magnànim