Manuel Sancho García – Institució Alfons el Magnànim