Miguel Navarro Sorní – Institució Alfons el Magnànim