Rafael Ballester Añón – Institució Alfons el Magnànim