Rafael Juan i Fenollar – Institució Alfons el Magnànim

    Rafael Juan i Fenollar