Rafael Ventura Meliá – Institució Alfons el Magnànim

    Rafael Ventura Meliá