Salvador Carreres Zacarés – Institució Alfons el Magnànim