Vicent Franch Ferrer – Institució Alfons el Magnànim