Vicent Josep Escartí – Institució Alfons el Magnànim