Presentació - ​𝐸𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡 ℎ𝑢𝑚𝑎̀ 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜́ 𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑖́𝑠 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎̀

  • Data:17-06-2021
  • Hora:19:30
  • Lloc:Casa de la Cultura
  • Jaume II
  • Novelda
  Presentació - ​𝐸𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡 ℎ𝑢𝑚𝑎̀ 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜́ 𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑖́𝑠 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎̀

  Presentació del llibre 𝐸𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡 ℎ𝑢𝑚𝑎̀ 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜́ 𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑖́𝑠 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎̀ de Vicent Gabarda, coedició de la Institució Alfons el Magnànim i PUV (Publlicacions de la Universitat de València) el dia 17 de juny a les 19:30 h a la Casa de la Cultura de Novelda.

  1936-1956. Vint anys i milers de víctimes que amb la seua desaparició van causar dolor en uns familiars que continuaran patint durant anys les conseqüències de la repressió; una repressió sobre persones que són acusades de pensar diferent de com ho feien els seus botxins, de creure distint de com ho feien els seus denunciants, de defensar unes idees, una forma de vida, de treball, diferent de la dels seus contraris. El cost humà de la repressió. Les víctimes de la repressió franquista i republicana s'afegeixen a les morts produïdes en els fronts de guerra o pels bombardejos sobre les ciutats de rereguarda d'una incivil guerra civil. No es tracta d'igualar dues repressions, però sí que cal pensar que per tot arreu hi va haver viudos, viudes, orfes, robatoris, saquejos, confiscacions, assassinats, extorsions, terror calent, terror fred, actuacions incontrolades. i quan s'empren aquests termes cal tenir present que, en un moment determinat, es poden aplicar a qualsevol dels dos costats de la línia divisòria. Una altra cosa és el tracte que va donar el franquisme a unes víctimes i a altres. Ací sí que hi ha una barrera que és necessari eliminar si volem facilitar un clima de concòrdia.