3 llibres de cine del catàleg del Magnànim

  • Data:20-07-2021
  3 llibres de cine del catàleg del Magnànim

  3 llibres de cine destacats del catàleg del Magnànim:

  La (re)evolución social a través del cine, d'Esther Marín Ramos, dins de la col·lecció Novatores. Aborda una exhaustiva anàlisi de les pel·lícules de major abast de les últimes dècades mostrant que, després de la capa de l'entreteniment, opera una intel·ligent hermenèutica sociològica que xifra les principals demandes de l'imaginari global. 

  Per a tots els públics, d'Àlex Gutiérrez Taengua, dins de la col·lecció Adés&Ara. Presenta la relació entre una ciutat víctima del desenvolupisme i el fenomen del cinema; és un estudi rigorós sobre el funcionament del conjunt de cinemes de la ciutat de València entre 1957 i 1975. 

  Berlanga, 2, comuncicacions i debats al voltant del director de cinema. Un llibre per a conéixer més en profunditat a aquest famós director de cinema de qui enguany es compleixen 100 anys des del seu naixement.