Debats en el Q2 en Ciències Socials del Ranking REDIB

    Debats en el Q2 en Ciències Socials del Ranking REDIB

    La revista Debats apareix en el Q2 en Ciències Socials de l'Edició 2020 del Ranking Iberoamericano de Revistas: Ranking REDIB.

    REDIB agrega continguts cientificotècnics, és un potent cercador i una plataforma de serveis documentals, editorials, d'informació i bibliomètrics, dirigits a editors, editorials i institucions científiques, a les comunitats investigadora, acadèmica i estudiant; a les entitats avaluadores i promotores de la ciència, i al teixit empresarial i industrial.

    REDIB és una plataforma d'agregació de continguts científics i acadèmics en format electrònic produïts en l'àmbit iberoamericà, ofereix als seus usuaris accés directe a documents científics i acadèmics de qualitat contrastada, publicats per editors i altres productors de continguts científics i acadèmics, de països, temàtica i idiomes iberoamericans.

    REDIB compta amb una clara vocació de promoció de la innovació tecnològica en les eines de producció editorial que faciliten l'accés, la difusió i la posada en valor de la producció científica generada als països del seu àmbit d'actuació. Els destinataris d'aquesta informació són tant la comunitat editora, investigadora i acadèmica així com la societat en general, i els responsables, gestors i analistes de polítiques científiques.