El llegat de Max Aub

  • Data:25-07-2023
  El llegat de Max Aub

  La Caja de las Letras de l’Institut Cervantes de Madrid s’ha obert dilluns passat per a acollir una selecció de l’obra de Max Aub, un dels escriptors més importants exiliats després de la Guerra Civil, a la qual va donar una dimensió internacional.

  La caixa número 901 atresorarà la paleta amb la qual pintava els quadres que atribuïa a Jusep Torres Campalans, uns exemplars d’El Correo de Euclides, que l’escriptor solia enviar als seus amics i coneguts per a felicitar el Nadal, un exemplar de Lira perpetua, el Proyecto de estructura para un teatro nacional y escuela nacional de baile, una primera edició de Crímenes ejemplares, el primer número de la revista Sala de Espera, un exemplar de Vida y obra de Luis Álvarez Petreña i les primeres edicions de títols com La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco, Diario de Djelfa o les sis novel·les de la sèrie «El laberinto mágico». L’escriptora Marta Sanz ha exercit com a testimoni d’honor i ha introduït els objectes dins de la caixa acompanyada de Teresa Álvarez, presidenta de la Fundació Max Aub i neta de l’escriptor, i del director de l’Institut Cervantes, Luis García Montero.

  Max Aub fon un novel·lista, dramaturg, poeta i crític valencià d’origen francés i alemany (París, 1903 – Ciutat de Mèxic, 1972). La seua família es va traslladar a València quan era un xiquet i, en els anys vint, va començar a escriure teatre experimental. Preocupat des de la joventut per la realitat social i política d’Espanya, es comprometé amb la República. S’exilià a Mèxic després de la Guerra Civil Espanyola i de passar per camps de concentració a França i Algèria.

  Amb l’homenatge, es tanca l’any de commemoracions que arrancà el juliol del 2022 amb motiu del 50 aniversari de la seua defunció i els 25 anys de la constitució de la Fundació Max Aub.

  La Institució Alfons el Magnànim – Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació té publicada la col·lecció de les obres completes de Max Aub:

  · Obra poética completa. Obras completas, vol. I

  Este volum de l’obra poètica completa arreplega tot el corpus líric de Max Aub, des del primer llibre (Los poemas cotidianos, 1925) al darrer (Imposible Sinaf, 1982). També incorpora un ampli i important material inèdit.

  · El laberinto mágico I. Obras completas, vol. II

  A penes havia acabat la Guerra Civil i Max Aub concebé el projecte d’una sèrie de novel·les en les quals, amb una voluntat testimonial decidida, reprendria el camí de la novel·la històrica, com tants altres escriptors espanyols del seu temps atrets per una espècie d’hipnosi col·lectiva de fixació en eixe episodi crucial.

  · El laberinto mágico II. Obras completas, vol. III-A

  Aparegut ja el primer volum de la sèrie «El laberinto mágico» amb les novel·les que varen inaugurar este cicle narratiu, Campo cerrado i Campo abierto, el volum segon conté tres novel·les que condensen extraordinàriament tot el dramatisme de l’època narrada i en les quals la memòria aubiana arriba a les més altes cotes d’intensitat històrica. Campo de sangre és la tercera dins del cicle narratiu «El laberinto mágico» per la cronologia dels fets narrats, centrats en la batalla de Terol i els bombardejos de Barcelona, així com en el replegament de les tropes de la República cap al Mediterrani.

  · El laberinto mágico II. Obras completas, vol. III-B

  Max Aub havia escrit sobre l’epopeia de la lluita i l’ideari republicans en els campos anteriors, i ara, en este darrer campo (Mèxic, Joaquín Mortiz, 1968), es trobava davant del precipici en el lloc de la tragèdia: «Este és el lloc de la tragèdia: enfront de la mar, sota el cel, en la terra. Este és el port d’Alacant el trenta de març de 1939. Les tragèdies sempre ocorren en un lloc determinat, en una data precisa, a una hora que no admet retard». Campo de los almendros remet, sobretot en la primera part, als campos anteriors. No hi ha manera d’endinsar-se en la lectura d’este campo sense conéixer els altres. Els personatges ficticis, com els reals, tenen una història, un passat que els sustenta.

  · Relatos I. Fábulas de vanguardia y ciertos cuentos mexicanos. Obras completas, vol. IV-A

  · Relatos II. Los relatos de El laberinto mágico. Obras completas, vol. IV-B

  En els dos toms d’este volum IV de les «Obras completas» de Max Aub, es reuneixen per primera vegada tots els relats publicats en vida de l’autor i alguns rescatats pòstumament. El conjunt ens proporciona una complida representació de l’escriptura aubiana, ja que estos textos abasten des dels primers relats i novel·les breus d’avantguarda fins a les darreres narracions escrites en l’exili mexicà, passant pels relats de la guerra i els camps de concentració.

  · El laberinto mágico III. Campo francés. Obras completas, vol. V-A

  El volum V-A d’estes «Obras completas» inclou el darrer dels campos, Campo francés, amb el qual es tanca tota una sèrie de novel·les i relats d’«El laberinto mágico». En este text híbrid entre el cinema i la novel·la, es concentra tot el dramatisme de l’univers dels camps de concentració, que Aub va experimentar amb tanta lucidesa com desolació.

  · Manual de historia de la literatura española. Obras completas, vol. V-B

  L’edició restitueix tota la riquesa visual que tingué la primera edició, la de la llegendària editorial Ruedo Ibérico a París el 1965, la qual varen perdre les edicions espanyoles posteriors. S’acompanya d’una documentació històrica abundant que permet al lector seguir molt de prop les experiències de l’escriptor en camps de concentració. Completa el volum V-B el Manual de historia de la literatura española, obra que li encarregà el 1962 Collier Books, una divisió de l’editorial nord-americana The Macmillan Company.

  · Novelas I. Las buenas intenciones. La calle de Valverde. Obras completas, vol. VI

  Amb el volum VI, comença una doble sèrie de novel·les no compreses en «El laberinto mágico», que corresponen a la primera sèrie. Las buenas intenciones, publicada a Mèxic el 1954 i dedicada a Galdós en un gest que expressa homenatge i alhora voluntat de vinculació poètica, és una novel·la amb una trama poderosa i singular, en la qual la irrupció final dels esdeveniments històrics ens torna a situar en l’univers d’«El laberinto mágico». La calle de Valverde, que va vore la llum a Mèxic el 1961, ha sigut considerada per la crítica com una de les millors novel·les d’Aub i representa una opció narrativa diferent: es desinteressa de la trama i multiplica l’interés per un abundant espectre de personatges i l’ambient del Madrid literari, periodístic, de tertúlies i cafés de la dictadura de Primo de Rivera, que Aub freqüentà en la joventut.

  · Primer teatro. Obras completas, vol. VII-A

  Publiquem en este Primer teatro la primera producció dramàtica de Max Aub: unes obres riques en teatralitat i efectes antiil·lusionístics, a més de ser un teatre connectat estretament amb els corrents renovadors de l’escriptura dramàtica europea contemporània.

  · Teatro breve. Obras completas, vol. VII-B

  Este volum reuneix vint-i-cinc textos dramàtics d’Aub, dels quals vint-i-dos tenen un acte i només tres arriben a l’extensió normal d’una obra de teatre. Estos tres darrers són Deseada, la versió en tres actes de Los muertos y El hombre del balcón, obra inèdita que es publica ací per primera vegada.

  · Teatro mayor. Obras completas, vol. VIII

  Arriba el moment del Max Aub dramaturg amb un conjunt de peces que ell mateix batejà Teatro mayor, entre les quals es troben sens dubte algunes de les peces mestres del teatre espanyol del segle xx, escrites o acabades d’escriure i publicades totes en la primera etapa de l’exili mexicà, des de la més primerenca, La vida conyugal (publicada el 1943), fins a la més tardana, No (1952). Complementa el volum una interessant peça posterior que Aub no va incloure en el seu «Teatro mayor» i la seua editora qualifica com una obra al marge: Del amor (1960). I finalment, les que componen el seu «Teatro último»: El cerco (1968) i Retrato de un general visto de medio cuerpo y vuelto hacia la izquierda (1969), a les quals s’incorpora una peça inèdita, De cabo a cabo, complementària en tots els aspectes de les dos anteriors, ja que les tres són una bona mostra del compromís internacionalista del Max Aub dels darrers anys. Amb este volum, es completa l’edició crítica de tot el teatre publicat en vida per Aub i alguns inèdits de rellevància poc qüestionable.