El politòleg alemany Klaus Nagel analitza els processos de construcció nacional a Europa

    • Data:26-04-2018
    El politòleg alemany Klaus Nagel analitza els processos de construcció nacional a Europa

    Parant especial atenció al cas de Catalunya

    El passat 26 d'abril, a la Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset, el politòleg alemany Klaus Nagel, professor de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, va protagonitzar Els Debats del Magnànim amb una conferència al voltant de Els processos de construcció nacional en l'Europa occidental. El cas de Catalunya. Va presentar l'acte el professor de la Universitat de València i director de la col·lecció del Magnànim Adés&Ara, Ferran Archilés.