Es presenta el segon volum, Estudis de geografia, història i art, de Manuel Sanchis Guarner

  • Data:18-09-2023
  Es presenta el segon volum, Estudis de geografia, història i art, de Manuel Sanchis Guarner

  Demà, 19 de setembre, es presenta el llibre El País Valencià. Estudis de geografia, història i art. Obra Completa II Manuel Sanchis Guarner. L'acte tindrà lloc a la llibreria Fan Set (Sant Ferran 12, València) a les 19 hores.

  Aquest segon volum está editat per la Institució Alfons el Magnànim – Centre Valencià d’*Estudis i d’*Investigació en col·laboració amb Edicions 3i4, i ha estat a càrrec de Vicenç Maria Rosselló i Verger, catedràtic emèrit de Geografia Física de la Universitat de València i col·laborador estret de Sanchis Guarner. L'obra recull estudis sobre diversos aspectes de la geografia, la història i la producció artística del País Valencià en més de set-centes pàgines i amb temes tan variats, entre altres, com la València visigótica, la València musulmana, la vertebració i el poblament del Regne de València a partir de la conquesta de Jaume I, el desenvolupament urbà de la capital al llarg dels segles, la visió de diversos viatgers forans del regne, les demarcacions i denominacions històriques del Regne de València, el paper de personatges capitals de la història literària i cultural com Francesc Eiximenis, sant Vicent Ferrer i Joan Lluís Vives, i les aportacions de pintors i gravadors valencians de diferents èpoques.

  La presentació estarà a càrrec del filòleg i catedràtic Antonio Ferrando, i de l'escriptor i director de la Institució Alfons el Magnànim, Vicent Flor. Aquest segon volum continua el primer, La ciutat de València. Síntesi d’història i de geografia urbana, que es va reeditar l'any 2007. L'obra completa de Sanchis Guarner, està previst editar-la en set volums. El tercer serà Els pobles valencians parlen els uns dels altres; el quart, Pel país i la llengua; el cinqué, Història de la llengua; el sisé, Estudis lingüístics, i el seté i últim, Estudis d’història literària. El director de l'obra completa és el catedràtic emèrit de Filologia Catalana de la Universitat de València Antoni Ferrando, deixeble de Sanchis.

  Manuel Sanchis Guarner (1911-1981) va ser el primer filòleg professional valencià i un notable historiador de la cultura. És autor de moltes obres, entre les quals destaca La llengua dels valencians (1933), amb més de trenta edicions. Va col·laborar en l'Atles lingüístic de la península Ibèrica i el Diccionari català-valencià-balear. Va fundar el Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València (1976) i el Institut de Filologia Valenciana (1978). Durant la transició democràtica, va ser objecte d'amenaces i dos intents d'atemptats amb bomba en el seu domicili. Al 1974, va rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes; a l’any 1997, la Distinció al Mèrit Cultural de la Generalitat (a títol pòstum), i, al 2001, també pòstumament, la Medalla de la Universitat de València.