Estudis comarcals, una trobada amb el territori valencià

    • Data:15-06-2021
    Estudis comarcals, una trobada amb el territori valencià

    Estudis Comarcals va nàixer l'any 2006 i quinze anys després ja compta amb dotze volums més. 

    Entre les seues obres trobareu estudis sobre història des de diferents perspectives i temàtiques, però amb un punt de trobada entre totes, la contextualització en comarques o territoris valencians. Podem trobar títols com "Mestres i escoles a l'Horta Sud, 1936-1939Consum familiar en la societat preindustrial valenciana.