Fa 21 anys que es va inaugurar la Biblioteca Valenciana a Sant Miquel dels Reis

    Fa 21 anys que es va inaugurar la Biblioteca Valenciana a Sant Miquel dels Reis

    El 30 de març del 2000 es va inaugurar al monestir de Sant Miquel dels Reis de València la Biblioteca Valenciana, el principal centre bibliogràfic del País Valencià. Una institució creada pel Consell de la Generalitat Valenciana el 8 de gener del 1985.

    La Biblioteca Valenciana, com a centre superior bibliotecari de la Generalitat i dipòsit bibliogràfic bàsic del País Valencià, depén de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i aplega l'esperit d'unir història, tradició i futur en la consecució de polítiques bibliotecàries.

    La raó de ser de la institució és la de «reunir, conservar i difondre el patrimoni bibliogràfic valencià i tota la producció impresa, sonora i visual, del País València i sobre el País Valencià, i constituir-se amb caràcter obligatori en receptora d'un dels exemplars procedents de les oficines del Dipòsit Legal».

    L'any 2010, es va publicar el decret pel qual la Biblioteca Valenciana passava a denominar-se Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.