Hui acaba el termini per a presentar-se als Premis València i València Nova 2024

  • Data:15-03-2024
  Hui acaba el termini per a presentar-se als Premis València i València Nova 2024

  El termini per a presentar-se als Premis València i València Nova 2024 acaba hui, divendres 15 de març, a les 23:59 h (horari d'Espanya peninsular).

  Els premis estan convocats per la Institució Alfons el Magnànim – Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació. Poden participar totes les persones de qualsevol nacionalitat que hagen complit els 18 anys el dia de finalització del termini de presentació de les obres, i, en el cas dels València Nova, que no superen els 35 anys o, si els superen, que no tinguen cap llibre publicat en la base de dades de l'ISBN en el gènere corresponent a la modalitat a què es presenten.

  La tramitació i la presentació de la sol·licitud de participació es faran únicament per mitjans electrònics en la seu electrònica de la Diputació de València (www.sede.dival.es) mitjançant el formulari electrònic habilitat a este efecte.

  Els Premis València tenen onze categories en les modalitats següents: narrativa en valencià i castellà, poesia en valencià i castellà, assaig i novel·la gràfica. A diferència de la resta, la modalitat de novel·la gràfica pot ser d'autoria col·lectiva i s'atorga a un projecte sobre el qual s'ha de presentar un dossier amb un mínim de 16 pàgines acabades, que han d'anar acompanyades del guió detallat de tota l'obra amb un mínim de 3 pàgines. La categoria València Nova està dirigida als menors de 36 anys i a persones de qualsevol edat sense cap llibre publicat del gènere corresponent a la categoria a la qual es presenten; les categories són narrativa en valencià i castellà, poesia en valencià i castellà, i assaig.

  La comissió de valoració estarà composta per un president, que serà el diputat de Cultura de la Diputació, Paco Teruel, sense vot en la deliberació dels premis, i un màxim de quatre vocals especialistes de reconeguda competència. El jurat, la decisió del qual serà inapel·lable, es reunirà, debatrà sobre les obres presentades i valorarà motivadament la idoneïtat de la guanyadora. La relació dels membres i la data per a la deliberació es donaran a conéixer quan es publique el decret corresponent.

  Els Premis València consisteixen en un premi en metàl·lic amb una dotació total de 100.000 €. Per modalitats, són 13.000 € en narrativa (en valencià i en castellà) i assaig, 12.000 € en novel·la gràfica i 9.000 € en poesia (en valencià i en castellà). Quant a la categoria de València Nova, els premis són de 7.000 € en narrativa i assaig i 5.000 € en poesia.

  Els dubtes i les consultes relacionades amb el contingut d'esta convocatòria s'atendran exclusivament en el correu electrònic premis.valencia@dival.es. Les incidències en la tramitació electrònica relacionades amb qüestions tècniques i informàtiques s'atendran en el correu labatliarespon@dival.es i el telèfon +34 96 388 25 25.

  Convocatòria

  Inscripció telemàtica