'Ilustración, progreso y modernidad' l'última incorporació al catàleg del Magnànim

    • Data:07-05-2021
    'Ilustración, progreso y modernidad' l'última incorporació al catàleg del Magnànim

    La il·lustració és l'antecessora de la modernitat, que a la mateixa vegada ha sigut possibilitada i promoguda pel progrés, és a dir, per la decantació cap al futur. Ilustración, progreso y modernidad és l'última incorporació al catàleg del Magnànim. Aquesta coedició amb Editorial Trotta recull les veus de Reinhart Koselleck, Werner Conze i Otto Brunner per a parlar de la tríada conceptual a la qual fa referència el títol.

    A més a més, és la versió en castellà del llibre amb el mateix títol Il·lustració, progrés i modernitat, editat pel Magnànim a l'any 2017, dins de la col·lecció Novatores Major.

    El Segle de les Llums, que suposa l’entrada a l’època moderna i l’era del progrés, constitueix un dels episodis àlgids del futurocentrisme. Este volum pretén desentranyar minuciosament la madeixa amb què s’entreteixeixen els destins del triumvirat conceptual Il·lustració, Progrés i Modernitat, perquè ahí rauen alguns dels principals mèrits i demèrits del programa d’història conceptual (entés alhora com un mètode historiogràfic i una teoria de la modernització) que alimenta el diccionari especialitzat Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland ‘Conceptes històrics fonamentals: diccionari històric del llenguatge politicosocial a Alemanya’, editat per Reinhart Koselleck amb Otto Brunner i Werner Conze entre 1971 i 1992. D’este diccionari procedeixen les entrades traduïdes i presentades en el present volum, els autors de les quals (el mateix Koselleck, Christian Meier, Hans Ulrich Gumbrecht i Hors Stuke) són figures intel·lectuals de primer orde en el món acadèmic alemany. El pròleg està escrit per Faustino Oncina, catedràtic de Filosofia de la Universitat de València i especialista reconegut en la història conceptual. Josep Monter és un traductor d’experiència reconeguda i competència demostrada en l’àmbit de la literatura del pensament alemanya. A ell li devem versions, tant al castellà com al valencià, d’autors com Siegfried Kracauer i Günther Anders.