Inscripció Premis València i València Nova 2022

  • Data:10-01-2022
   Inscripció Premis València i València Nova 2022

  Termini de presentació: del 17 de gener a l'1 de març fins a les 11.00 h (horari Espanya peninsular)

  El termini de presentació de les obres als premis València i València Nova 2022 que convoca la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació començarà a les 0.00 hores del dia 17 de gener de 2022 i finalitzarà l’1 de març de 2022 a les 11 hores (Espanya peninsular).

  Virginia Lorente ha sigut l'encarregada de la imatge i disseny del nou cartell.

  La tramitació i presentació de la sol·licitud de participació es realitzarà únicament per mitjans electrònics des de seu electrònica de la Diputació de València www.sede.dival.es, a través del tràmit específic habilitat a aquest efecte, i es realitzarà exclusivament mitjançant formulari emplenat electrònicament, no admetent-se els formularis emplenats d'una altra forma.

  Als premis València podran participar totes les persones que hagen complit 18 anys el dia de finalització del termini de presentació de les obres, en les següents modalitats: narrativa en valencià i en castellà, poesia en valencià i castellà, assaig i novel·la gràfica. A diferència de la resta, aquesta modalitat pot ser d’autoria col·lectiva i s'atorga a un projecte del qual s'ha de presentar un dossier amb un mínim de 16 pàgines acabades, acompanyades del guió detallat de la totalitat de l’obra, d’un mínim de 3 pàgines. 

  En el cas dels Premis València Nova podran participar totes les persones que hagen complit 18 anys i que no hagen superat els 35 anys el dia de finalització del termini de presentació de les obres i, com a novetat, aquelles de més de 18 anys que no tinguen cap llibre publicat en la base de dades de l’ISBN en la modalitat del Premi al que es presenten. La categoria València Nova, manté les modalitats de narrativa en valencià i en castellà, poesia en valencià i castellà, i assaig.

  Els dubtes i consultes sobre la participació només s'atendran per correu electrònic en la següent adreça: premis.valencia@dival.esLes incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tècnic-informàtiques de la seu electrònica s'atendran mitjançant el correu: labatliarespon@dival.es i a través del telèfon +34 963882525.

  Els diferents jurats, formats per persones de reconegut prestigi i trajectòria es reuniran per deliberar i emetre veredicte el 26 de maig, presidits, amb veu però sense vot, per la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó.

  La concessió dels guardons comporta la publicació de l’obra i un premi en metàl·lic de 13.000 euros en les modalitats de narrativa i assaig, de 9.000 euros en les de poesia i de 12.000 euros en la de novel·la gràfica. Pel que fa a la categoria de València Nova, els premis, a més de la publicació de l’obra són de 7.000 euros en narrativa i assaig i 5.000 euros en poesia. 

  Inscripció telemàtica

  Convocatòria

  Més informació i convocatòria www.alfonselmagnanim.net