Inscripció Premis València i València Nova 2023

  • Data:28-12-2022
  Inscripció Premis València i València Nova 2023

  Termini de presentació: del 2 de gener al 28 de febrer fins a les 23.59 h (horari Espanya peninsular)

  El termini de presentació de les obres als premis València i València Nova 2023 que convoca la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació començarà a les 0.00 hores del dia 2 de gener de 2023 i finalitzarà el 28 de febrer de 2023 a les 23.59 hores (Espanya peninsular).

  Marta Pina ha sigut l'encarregada de la imatge i disseny del nou cartell.

  La tramitació i presentació de la sol·licitud de participació es realitzarà únicament per mitjans electrònics des de la seu electrònica de la Diputació de València, a través del tràmit específic habilitat a aquest efecte i es realitzarà exclusivament mitjançant formulari emplenat electrònicament, no admetent-se els formularis emplenats d'una altra forma.

  Als premis València podran participar totes les persones que hagen complit 18 anys el dia de finalització del termini de presentació de les obres, en les següents modalitats: narrativa en valencià i en castellà, poesia en valencià i castellà, assaig i novel·la gràfica. A diferència de la resta, aquesta modalitat pot ser d’autoria col·lectiva i s'atorga a un projecte del qual s'ha de presentar un dossier amb un mínim de 16 pàgines acabades, acompanyades del guió detallat de la totalitat de l’obra, d’un mínim de 3 pàgines.

  En el cas dels Premis València Nova podran participar totes les persones que hagen complit 18 anys i que no hagen superat els 35 anys el dia de finalització del termini de presentació de les obres i aquelles de més de 18 anys que no tinguen cap llibre publicat en la base de dades de l’ISBN en la modalitat del Premi al que es presenten. La categoria València Nova, manté les modalitats de narrativa en valencià i en castellà, poesia en valencià i castellà, i assaig.

  Les sol·licituds només podran ser reformulades dins del període i els terminis establits per a la presentació de sol·licituds, entenent-se com a vàlida l'última sol·licitud presentada en termini.

  Entre les novetats de la convocatòria de l'edició 2023, destaquem que només es pot presentar una obra per modalitat i que en el Premi València Nova de narrativa en valencià s'admetran recopilacions de contes.

  Els dubtes, consultes i incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tècnic-informàtiques de la seu electrònica s'atendran mitjançant el correu: labatliarespon@dival.es i a través del telèfon +34 96 388 25 25. I els dubtes i consultes relacionades amb el contingut d'aquesta convocatòria seran ateses, exclusivament, mitjançant el correu electrònic premis.valencia@dival.es

  La comissió de valoració estarà composta per una presidenta, que serà la diputada de la Institució Alfons el Magnànim, la qual no tindrà vot en la deliberació dels premis, un màxim de quatre vocals especialistes de reconeguda solvència, per a cadascuna de les sis diferents modalitats dels premis, i actuant com a secretari, sense vot en la deliberació, el cap dels Serveis Administratius de Promoció cultural. La relació de membres dels jurats, així com la data per a la deliberació de la concessió dels premis seran publicades en un decret posterior a la publicació d'aquesta convocatòria,

  La concessió dels guardons comporta la publicació de l’obra i un premi en metàl·lic de 13.000 euros en les modalitats de narrativa i assaig, de 9.000 euros en les de poesia i de 12.000 euros en la de novel·la gràfica. Pel que fa a la categoria de València Nova, els premis, a més de la publicació de l’obra són de 7.000 euros en narrativa i assaig i 5.000 euros en poesia.

  Inscripció telemàtica

  Convocatòria

  Més informació i convocatòria www.alfonselmagnanim.net