La cultura influeix més que la genètica en l'evolució humana

    La cultura influeix més que la genètica en l'evolució humana

    Segons investigadors estatunidencs, la cultura ajuda els humans a adaptar-se al seu entorn i a superar els desafiaments millor i més ràpid que la genètica: el coneixement es transfereix de forma més flexible i dinàmica que els gens. Vivim un canvi evolutiu, en el qual gradualment l'herència cultural va guanyant espai sobre l'herència genètica.
    Científics de la Universitat de Maine, als Estats Units, afirmen en un nou estudi que la cultura impulsa l'evolució humana més que la genètica. El coneixement i les pràctiques culturals possibiliten avanços més eficients i ràpids en l'adaptació a l'entorn: l'herència cultural passa de generació en generació amb major flexibilitat que l'herència genètica.