​La Institució Alfons el Màgnanim publica una antologia en homenatge a Francisco Brines

    • Data:08-11-2022
    ​La Institució Alfons el Màgnanim publica una antologia en homenatge a Francisco Brines

    La Institució Alfons el Màgnanim publica una antologia d'aquest poeta i així mantindre viva la seua obra. Francisco Brines és considerat un dels escriptors més personals de la lírica intimista en la coneguda com a generació del 50. 

    Aquesta antologia de Vicente Gallego (Selecció i pròleg), Sara Esteban (fotografies), Estudio Gráfico Quinto A (Maquetació) i Vicent Berenguer (Director de la col·lecció), proposa una lectura de la part de l’obra de Francisco Brines que millor reflecteix el seu sentiment d'amor per la naturalesa, un sentir que impregna completament la seua manera d’estar en el món i celebrar-lo des de l’essència mateixa de la seua poesia. Des de Las brasas (1960) a Donde muere la muerte (2021), els 105 poemes d’aquesta selecció expressen l’enclavament privilegiat d’Elca i, des d’aquests paisatges de la seua terra natal, els climes de l’esperit de Brines. 

    Francisco Brines ocupa un lloc de prestigi en l’anomenada generació dels cinquanta i, per la seua veu tan diferent i intensa, la seua poesia constitueix un cas de deute lúcid amb la realitat del seu temps. Des d’aquesta sensibilitat, la present antologia de Vicente Gallego destaca els poemes més significatius emplaçats en la seua residència d’Elca, l’àmbit que revela la veritat més íntima del poeta: l’erotisme, la seua passió viatgera, la meditació del temps, els records maternals i el misteri de la mort.