La Plaça del Llibre recomana Teresa Pascual per Sant Jordi

    La Plaça del Llibre recomana Teresa Pascual per Sant Jordi

    Dins de la selecció de llibres recomanats per la Plaça del Llibre per Santa Jordi, ens trobem el poemari El temps en ordre de Teresa Pascual, editat per la Institució Alfons el Magnànim.

    Des dels primers llibres de Teresa Pascual, Flexo (1988) i Les hores (1989), la seua obra ha generat admiració per la personalitat de la seua veu poètica. Els seus versos creen atmosferes que suggereixen els plecs i la complexitat de la realitat que les paraules solen ocultar. És una poesia que relaciona l’aspecte sensitiu amb el reflexiu, que s’interroga sobre la pròpia escriptura, que sovint s’acosta a l’oralitat, que sempre assoleix eludir les manifestacions emfàtiques i els versos previsibles, perquè la sensibilitat i la intimitat sovint vertebren l’entramat poètic de l’autora amb versos zelosament depurats. Així mateix, com a preocupació o constants de la poesia escrita per dones aquest darrer segle, en Teresa Pascual hi és la representació del cos vinculada al llenguatge, a una persona en singular femení que diu el seu desig.