La Xarxa Vives actualitza el Diccionari Biogràfic de Dones

    La Xarxa Vives actualitza el Diccionari Biogràfic de Dones

    La Xarxa Vives actualitza el Diccionari Biogràfic de Dones, recurs en línia que posa en relleu l’aportació històrica de més de 600 dones.

    La Xarxa Vives d’Universitats ha actualitzat el Diccionari Biogràfic de Dones (DBD), un recurs en línia que posa en relleu la contribució que les dones han fet a la història dels territoris de parla catalana. El repositori conté 654 biografies destinades a recuperar la memòria històrica de les dones i a estimular la consciència del protagonisme femení en tant que subjectes històrics.

    La nova plataforma, amb una imatge renovada i un disseny més intuïtiu, permet realitzar cerques per nom o paraula clau, segle, moviment històric o cultural, condició juridicoètnica i entitat de vinculació del personatge. A més, un mapa interactiu facilita també la cerca geogràfica de biografies. L’eina no només és útil per a investigadores i investigadors i públic en general que vulguen descobrir la vida i l’obra de dones fins ara invisibilitzades en la Història, sinó que esdevé també un recurs docent per a introduir la perspectiva de gènere a les aules.