Llibres cabdals, llibres com tu

  • Data:29-11-2021
  Llibres cabdals, llibres com tu

  De tots els llibres que hem editat des de la Institució Alfons el Magnànim aquest 2021 destaquem aquests cinc. Llibres indispensables i diversos, que ens apropen a autors imprescindibles de la cultura valenciana, que desconstrueixen constructes socials o que ens endinsen en un món on cultura i bon humor són un tàndem perfecte.

  • Manuel Boix, La forja d'un pintor, de Martí Domínguez. El primer llibre de la nova col·lecció del Magnànim Vides d'art.
  • Superior. El retorn de la ciència de la raça, d'Angela Saini. Traducció al valencià del títol Superior. The retorn of race cience, i el número 3 de la col·lecció Urània.
  • Ernest Martínez Ferrando. Obra narrativa completa, depurada d’elements accessoris i precedida d’un estudi introductori que analitza l’obra i la biografia d’un autor imprescindible en la nostra història literària.
  • Josep Iborra. Una literatura possible, al·ludeix a la voluntat de Josep Iborra de contribuir a fer possible, mitjançant la crítica literària, una literatura moderna en català.
  • Spaccanapoli, de Salvador Vendrell. A partir d’un viatge a Nàpols i mantenint-se dins de la línia clàssica de la literatura de viatges, en què s’enllacen les descripcions, les notícies erudites i les experiències i les reflexions morals o immorals de l’autor.