'Manuel Boix. La forja d‘un pintor', primer títol de la nova col·lecció Vides d'art

    • Data:21-05-2021
    'Manuel Boix. La forja d‘un pintor', primer títol de la nova col·lecció Vides d'art

    La nova col·lecció Vides d’art, dirigida per Martí Domínguez, mostra la vida dels artistes valencians des del vessant més íntim i personal. Aquesta col·lecció de la Institució Alfons el Magnànim, s’endinsarà en el cosmos creatiu dels principals artistes valencians contemporanis, descobrint la seua trajectòria vital, els reptes aconseguits, i el rerefons d’una vida dedicada a un món tan il·lusionant, però de vegades tan esquerp, com és el de la creació artística. Concebuda a mig camí entre l’assaig i la biografia, Vides d’art vol aproximar a un lector no especialista el bo i millor dels artistes valencians.

    El primer volum de la col·lecció, titulat Manuel Boix. La forja d‘un pintor, es centra en la figura de l’artista L’Alcúdia, i ha anat a cura de Martí Domínguez, escriptor i professor de Periodisme de la Universitat de València. En ell es mostra tota la trajectòria vital del pintor valencià, des dels seus anys de formació, cursant la carrera de Belles Arts, la seua amistat amb Joan Fuster i altres valencianistes del moment, la fèrtil col·laboració amb Rafael Armengol i Artur Heras, el seu viatge transcendental a Nova York, la seua arriscada aposta per l’escultura i el seu paper com intel·lectual compromès amb el seu poble i país.

    La col·lecció Vides d’art vol animar a la lectura de textos sobre art, apartant-se del model habitual del catàleg, on sovint les col·laboracions s’allunyen del públic general. Per aquest motiu, s’ha buscat un format, una tipografia i una qualitat de paper que anime una lectura reposada, però que alhora permeta la correcta reproducció de les obres al·ludides al text.