Premis València i València Nova 2020. Relació d'obres admeses i excloses

  • Data:24-07-2020
  Premis València i València Nova 2020. Relació d'obres admeses i excloses

  Atés que la convocatòria dels Premis València i València Nova en les seues diferents modalitats va ser aprovada per decret del president de la Diputació número 14463 de 20-12-2019 i modificat pel decret número 6797 de 17-7-2020.

  Vista la clàusula 5 de la convocatòria sobre publicació de les obres admeses.

  Es publica la llista de les obres admeses i no admeses mitjançant el present anunci, donada la impossibilitat de notificar individualment als interessats a causa de l'anonimat en la presentació dels treballs i d'acord amb la legislació vigent a l'efecte de notificació. Totes elles detallades en l'ANNEX adjunt.

  Descàrrega:
  Annex