Relacions de les obres admeses i excloses als diferents premis convocats per la Institució Alfons el Magnànim

    • Data:27-06-2019
    Relacions de les obres admeses i excloses als diferents premis convocats per la Institució Alfons el Magnànim

    Els recordem que les relacions adjuntes no tindran validesa legal fins que es publiquen en el Butlletí Oficial de la província.